รับสมัคร สอบราคา ประชาสัมพันธ์ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

รับสมัคร
สอบราคา
-ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(ครูจ้าง)Download
- ประกาศจัดหาผู้รับจ้างตัดปาล์มน้ำมัน Download

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Download