รับสมัคร สอบราคา ประชาสัมพันธ์ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

รับสมัคร
สอบราคา
- ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป(รอบ3)Download
- ประกาศผลการสอบเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปDownload

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Download