วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่


ID Pland แบบฟอร์มพร้อมคู่มือ- ด่วน Download

Slider 01 Slider 02 Slider 03 Slider 04 Slider 05 Slider 06 Slider 07 Slider 08 Slider 09 Slider 11 Slider 12 Slider 13
This is an example of a HTML caption with a link.

นายอริยะ สุวรรณปากแพรก
นางมณี วรรณสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

  ประกาศ ด่วน รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ 2562และรายละเอียดประกอบงบ ด่วนด่วน Download
  ประกาศ
  ด่วนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 2561-2565ด่วนด่วน Download
  ประกาศ
  ด่วน อบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน ปี 62 Download
  ประกาศ ด่วนพรบ คอมพิวเตอร์ 2550 Download และแก้ไข 2560 Download
  ประกาศ รับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562
  รายละเอียดระดับ ปวช ปวส.ภาคปกติ Download รายละเอียดระดับ ปวส.ภาคพิเศษ Download
  รายละเอียดระดับ ปวช ปวส.ประเภทโควต้า Download
  รายละเอียดระดับ ปวช .ประเภทโควต้าตามรอยพระยุคลบาท Download


 

 

 

 

 

 

 

Clip: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบ


VDO แนะนำ:
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่


อาชีวะเกษตรแฟร์ ภาคใต้ ครั้งที่ 34
ณ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่


อาชีวะ เกษตร
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

แกนมัธยม 2560 แกนมัธยม 60
งาน 3สายสัมพันธ์ ครั้งที่ 24 งาน 3สายสัมพันธ์ ครั้งที่ 24
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 60
งานประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 60

แนะแนว รร.คลองพังกลาง-รร.บ้านถ้ำโกบแนะแนวโรงเรียนคลองพังกลาง-โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ