สารานุกรมวิทยาศาสตร์ โลกร้อน
ผู้แต่ง : ลิลิล ก่อวุฒิกุลรังษี
สำนักพิมพ์ : มีดีดิดด์ จำกัด
ครั้งที่พิมพ์ :   จำนวนหนังสือ :5 เล่ม
เลขเรียกหนังสือ :

:: รายละเอียดหนังสือ
:: ทะเบียนหนังสือ
ลำดับ เลขทะเบียน: สถานที่เก็บ: สถานะ เลือกจอง จองถึงวันที่ กำหนดส่ง
10024449PB อ้างอิงว่างจอง 
20024450PB อ้างอิงว่างจอง 
30024451PB อ้างอิงว่างจอง 
40024452PB อ้างอิงว่างจอง 
50024453PB อ้างอิงว่างจอง 
:: หัวเรื่อง
ลำดับ หัวเรื่อง:
1ภาวะโลกร้อน
ระบบบริหารจัดการห้องสมุด Happy Library