กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง
ผู้แต่ง : สุวิทย์ จันละคร
สำนักพิมพ์ : ม.จุฬาลงกรณ์
ครั้งที่พิมพ์ :   จำนวนหนังสือ :3 เล่ม
เลขเรียกหนังสือ : 571.31 ส824ก

:: รายละเอียดหนังสือ
:: ทะเบียนหนังสือ
ลำดับ เลขทะเบียน: สถานที่เก็บ: สถานะ เลือกจอง จองถึงวันที่ กำหนดส่ง
10022785PB 500ว่างจอง 
20022786PB 500ว่างจอง 
30022787PB 500ว่างจอง 
:: หัวเรื่อง
ลำดับ หัวเรื่อง:
1กายวิภาค
ระบบบริหารจัดการห้องสมุด Happy Library