มาเลเซีย
ผู้แต่ง : วิทย์ บัณฑิตกุล
สำนักพิมพ์ : สถาพรบุ๊คส์ จำกัด
ครั้งที่พิมพ์ :   จำนวนหนังสือ :5 เล่ม
เลขเรียกหนังสือ : อ. อ. ว585ม

:: รายละเอียดหนังสือ
:: ทะเบียนหนังสือ
ลำดับ เลขทะเบียน: สถานที่เก็บ: สถานะ เลือกจอง จองถึงวันที่ กำหนดส่ง
10022695000ว่างจอง 
20022696000ว่างจอง 
30022697000ว่างจอง 
40021200PB อ้างอิงว่างจอง 
50021608PB อ้างอิงว่างจอง 
:: หัวเรื่อง
ลำดับ หัวเรื่อง:
1มาเลเซีย,ประชาคมอาเซียน
ระบบบริหารจัดการห้องสมุด Happy Library