เนการาบรูไน ดารุสซาลาม
ผู้แต่ง : วิทย์ บัณฑิตกุล
สำนักพิมพ์ : สถาพรบุ๊คส์ จำกัด
ครั้งที่พิมพ์ :   จำนวนหนังสือ :5 เล่ม
เลขเรียกหนังสือ : อ. อ. ว585ส

:: รายละเอียดหนังสือ
:: ทะเบียนหนังสือ
ลำดับ เลขทะเบียน: สถานที่เก็บ: สถานะ เลือกจอง จองถึงวันที่ กำหนดส่ง
10022686PB อ้างอิงว่างจอง 
20022687PB อ้างอิงว่างจอง 
30022688PB อ้างอิงว่างจอง 
40021613PB อ้างอิงว่างจอง 
50021193PB อ้างอิงว่างจอง 
:: หัวเรื่อง
ลำดับ หัวเรื่อง:
1ลาว,ประชาคมอาเซียน
ระบบบริหารจัดการห้องสมุด Happy Library