สาธารณรัฐสิงคโปร์
ผู้แต่ง : วิทย์ บัณฑิตกุล
สำนักพิมพ์ : สถาพรบุ๊คส์ จำกัด
ครั้งที่พิมพ์ :   จำนวนหนังสือ :5 เล่ม
เลขเรียกหนังสือ : อ. อ. ว585ส

:: รายละเอียดหนังสือ
:: ทะเบียนหนังสือ
ลำดับ เลขทะเบียน: สถานที่เก็บ: สถานะ เลือกจอง จองถึงวันที่ กำหนดส่ง
10022692PB อ้างอิงว่างจอง 
20022693PB อ้างอิงว่างจอง 
30022694PB อ้างอิงว่างจอง 
40021192PB อ้างอิงว่างจอง 
50021610PB อ้างอิงว่างจอง 
:: หัวเรื่อง
ลำดับ หัวเรื่อง:
1สิงคโปร์,ประชาคมอาเซียน
ระบบบริหารจัดการห้องสมุด Happy Library