วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ฝ่ายวิชาการ

                                                           นายไรฮ้าน ก้องสิน                   
                                                            นายไรฮ้าน ก้องสิน

                                           รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ    

 

นายประเสริฐ อายุรพรรณ                            นางสาวภาสินี  พรหมศรี

                            นายประเสริฐ อายุรพรรณ                     นางสาวภาสินี  พรหมศรี 

                         ผู้แทนฝ่ายวิชาการ                     ธุรการฝ่ายบริหารทรัพยากร