วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

รายชื่อสถานประกอบการที่รับนักศึกษาฝึกงาน

ที่

ชื่อสถานประกอบการ

ที่อยู่สถานประกอบการ
(ที่สามารถติดต่อได้)

โทรศัพท์

1.

สำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง

9/14 ม.2 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130

075-636464

2.

สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา

ถ.ปลายพระยา-พระแสง อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 81160

075-687124

3.

สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม

ถ.เขาพนม-ชัยบุรี ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140

075-689251

4.

ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันกระบี่

68 ม.1 ต.ห้วยน้ำขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120

075-640412

5.

ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่

361 ม.6 ถ.เพชรเกษม ต.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130

075-691120

6.

บริษัมโกลด์เด้น ออยปาล์ม จำกัด

ม.3 ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210

080-1452367

7.

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกระบี่ (พืชสวน)

401 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

075-656388
085-7818778

8.

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย

ม.2 บ้านแกน้อย ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

 

9.

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรนครศรีธรรมราช

58 ม.5 ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช

 

10.

สำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก

ถ.อ่าวลึก-พระแสง ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110

075-681509

11.

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี

99 ม.9 ต.มะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

 

12.

สถานีวิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์กระบี่

74 ม.13 ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

075-618053

13.

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง

ม.4 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

 

14.

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี

20 ม.7 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130

077-274580

15.

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งพังงา

164 ม.9 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120

076-490787

16.

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครศรีธรรมราช

1 ม.6 ต.กุแหระ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240

 

17.

สำนักงานที่ดินอำเภอชัยบุรี

ม.1 ต.ชัยบุรี อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี 84350

077-367494

18.

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง

53 ม.5 ต.ห้วยยูง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130

075-656140

19.

บ.อันดามันกระบี่ทราเวลแอนด์ทัวร์

302/6 ม.5 ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่

075-661311

20.

บ.อ่าวนางสปีทโบ๊ท ทัวร์

76/2 ม.2 ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ 81180

086-2786959

21.

บ. J.Speed Boat Tour

302 ม.2 ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่

081-8459496

22.

โรงแรมเดอะภูบีช (ห้างหุ้นส่วน วังทรายสปีดโบ๊ท)

323 ม.5 ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่

075-626263

23.

ร้านเลิศศักดิ์การยาง

598 ม.6 ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่

080-5359142

24.

บริษัท ศรีเจริญปาล์มออยล์จำกัด

99 ม.3 ถ.เหนือคลอง-ชัยบุรี อ.เขาดิน อ.เขาพนม จ.กระบี่

075-689823

25.

บริษัท คูโบต้า มิตรแท้กระบี่ จำกัด

359 ม.6 ต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130

088-4417338

26.

อู่ พีเค เซอร์วิส

227/47 ม.1 ถ.ชนเกษม ต.มะขามเตื้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์

095-1791986

ที่

ชื่อสถานประกอบการ

ที่อยู่สถานประกอบการ
(ที่สามารถติดต่อได้)

โทรศัพท์

27.

บริษัท โตโยต้า อันดามันกระบี่ จำกัด สาขาเขาพนม

55 ม.5 ถ.เหนือคลอง-ชัยบุรี ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140

075-689014

28.

ร้านกระบี่ออโต้เทคนิค

251 ม.9 ถ.เพชรเกษม ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140

087-0512021

29.

ช.โรงกลึงเขาพนม

131 ม.4 ถ.เหนือคลอง-ชัยบุรี ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140

089-8714834

30.

ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด

39 ม.1 ต.คลองยา อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110

085-2761922

31.

องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

169 ต.ตลิ่งชัน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

 

32.

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง

256 ม.7 ต.โคกยาง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

 

35.

องค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย

83 ม.3 ต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

075-618085

36.

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยา

18/18 ม.4ต.คลองยา อ.อ่าวลึก จ.กรบี่

 

37.

องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีวง

ม.2 ต.คีรีวง อ.ปลายพระยา จ.กระบี่

075-687615

38.

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสัก

62/2 ม.5 ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่

075-629100

39.

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหน้าเขา

ถ.วัดถ้ำโกบ-ต้นพงษ์ ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่

 

40.

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่ง

95/8 ม.3 ต.คลองหิน อ.อ่าวลึก จ.กระบี่

084-8441724

41.

เทศบาลเมืองกระบี่

292 ถ.มหาราช ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่

 

42.

เทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้

1/1 ม.2 ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่

075-681165

43.

ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันกระบี่

68 ม.1 ต.ห้วยน้ำขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่

075-640412

44.

ร้านโชคนำผลการเกษตร

216 ม.4 ต.ห้วยยูง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

089-5928537

45.

บริษัท เอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเท็ม จำกัด
(Tesco Lotus) สาขากระบี่ทาวน์

315 ถ.มหาราช ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่

 

46.

สำนักงานบริการลูกค้า (กสท.)กระบี่

346 ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่

075-819066

47.

สำนักงานที่ดินอำเภออ่าวลึก

ม.1 ถ.อ่าวลึก-แหลมสัก ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110

075-681483-11

48.

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่

ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่

075-694217

49.

ที่ว่าการอำเภอเมืองกระบี่

212 ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่

 

50.

โรงเรียนญาซีเราะฮพิทยานุสรณ์

ม.3 ต.คลองประสงค์ อ.เมือง จ.กระบี่

 

51.

สถานีเติมน้ำมันอากาศยาน ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่

ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

075-701524

      แก้ไขเมื่อ พ.ค. 62 ที่มา : งานแนะแนว และงานทวิภาคี